Webbplatsen majstranden.fi förnyad

Webbplatsen majstranden.fi har förnyats. Den tekniska plattformen är ny, liksom också strukturen och layouten. Även innehållet har genomgått en förnyelse. Målsättningen för projektet var att bygga ett användarvänligt infopaket som betjänar både studenten som söker bostad och hyresgästen.

Jörgen Wiik, vd för fastighetsbolaget Arcada Nova, som sköter Majstrandens disponentfunktioner och uthyrning, är nöjd med förändringen, Den nya webbplatsen är i linje med vad Majstranden erbjuder sina hyresgäster.
– Webbplatsen är i linje med våra fräscha och moderna studentbostäder på campus.
Jörgen hoppas att den nya webbplatsen ska fungera bättre som kundbetjäningskanal för hyresgästerna än den tidigare.

Vad tycker du?

Klicka in dig på majstranden.fi och bekanta dig med studentbostäderna på Arcadas campus. Berätta vad du tycker – vi tar gärna emot respons. Du når oss på info@arcadanova.fi.