Trafikförbindelser

Trafikförbindelserna till och från studentbostäderna vid Majstranden är mycket goda.

  • Spårvagn 6 och 8 (Byholmsgatan, Hållplats 0326/0323, Tavastvägen)
  • Ett flertal bussar stannar på kort avstånd från fastigheten,
    bl.a. på följande hållplatser

    • Gumtäkts kampus [3028/3029, Adress Gustav Vasas väg]
    • Gumtäkts kampus [3036/3037, Adress Tavastvägen]
    • Gäddviksgatan [3008/3009, Adress Hermanstads strandv.]

Alternativ för rutter och tidtabeller hittar du på HRT:s webbplats.