Förvaringsutrymmen

Hyresgästernas förrådsutrymmen finns i källarutrymmena. Det finns endast några förrådsutrymmen i Majstranden och de sköts av fastighetsbolaget. Om det finns ett tomt olåst förrådsutrymme får du inte använda det utan att ha varit i kontakt med fastighetsbolagets personal.

Hyresgästen måste tömma förvaringsutrymmet vid utflyttning

Det finns också allmänna förvaringsutrymmen för cyklar, barnvagnar och annan friluftsutrustning. Fastighetsbolaget tömmer emellanåt de allmänna förvaringsutrymmena och hyresgästernas olåsta förvaringsutrymmen om där finns saker som inte har markerats, är söndriga eller klassificeras som skräp.

  • Fastighetsbolaget är inte ersättningsskyldigt för hyresgästens egen försummelse som orsakat förlust av saker och varor
  • Det är endast tillåtet att förvara saker i markerade förvaringsutrymmen
  • Det är absolut förbjudet att förvara saker i fastighetens gemensamma utrymmen och korridorer p.g.a. brandsäkerhet
  • Fastighetsbolaget kastar regelbundet bort saker som hyresgästerna förvarar på räddningsvägar eller andra olovliga ställen i fastigheten

Förvaring av mopeder och liknande i källaren och andra inomhusutrymmen är förbjudet om inte bränsletanken helt är tömd. Av säkerhetsskäl ska man när man går via låsta dörrar/branddörrar försäkra sig om att dörrarna låser sig.