Energisparande & ekologiskt boende

Ett förnuftigt och ekonomiskt boende betyder inte att du bör avstå från bekvämligheter, utan att du använder dem rätt och ändamålsenligt.

Du behöver inte bo i mörker och kyla, men å andra sidan är det slöseri att använda el i onödan eller reglera temperatur genom att hålla fönstren öppna hela tiden. Undvik alltså: onödigt bruk av elektricitet och vatten samt onödig vädring o.s.v.

Spara energi!

  • Slösa inte energi i onödan! Släck lampor och slå av apparater du inte använder just nu
  • Lämna inte apparater i laddaren i onödan om de redan är laddade
  • Undvik långvarig vädring under höstens uppvärmningsperiod
  • Se till att trappuppgångens ytterdörr är ordentligt stängd, speciellt under uppvärmningsperioden
  • Vilolägen är en av de största förbrukarna av onödig energi. Det lönar sig att stänga av TV-apparater, videor, datorer, skärmar och andra apparater till natten med strömbrytaren

Energisparande är en miljögärning som även sparar pengar!

Med förnuftigt energibruk kan energiförbrukningen i boendet minska med 10–15%. T.ex. genom att sänka rumstemperaturen med en grad kan du spara 5 % i energiförbrukningen.

En tredjedel av hemmets energiförbrukning går till hemmets elapparater och belysning, så håll inte i onödan strömmen på i apparater som du inte behöver!

När du köper en ny hushållsmaskin lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid apparatens energimärkning.
Fel placering, försummad service och felaktig användning kan öka även en ny, energibesparande kylapparats energiförbrukning med tiotals procent.

Vatten

Minskat bruk av varmvatten sparar energi! Låt inte vatten rinna i onödan! Vattenuppvärmningen utgör en femtedel av hemmets energiförbrukning.

När du minskar på användning av varmvatten, sparar du även energi. Duschen och spolning av wc förbrukar i medeltal 160 liter vatten varje dag, så det lönar sig att undvika onödig vattenförbrukning!

Tvätta även disken och tvätten ekonomiskt. Tvätta fulla maskiner alltid när det är möjligt, maskinernas standardprogram konsumerar lika mycket, vare sig maskinerna är fulla eller halvfulla.