Avfallshantering

I Majstranden, som i alla fastigheter med över 20 bostäder, finns returbehållare för
glas-, metall- och bioavfall samt för kartong och returpapper.

Sortera alltid ditt avfall omsorgsfullt i de rätta behållarna och håll locken på behållarna stängda.

Stökiga, överfulla sopbehållare och soppåsar som kastats på marken vid
sopkärlen är en hälsorisk och orsakar även extra kostnader för fastighetsägaren och hyresgästerna.

Möbler, elektronik m.m. får inte slängas eller lämnas vid sopkärlen! För detta ändamål används uppsamlingspunkter för nyttoavfall. Information om dessa uppsamlingspunkter finns på HRM:s webbsidor.

HRM:s webbsida link gammal, ny svensk link nedan

https://www.hsy.fi/sv/invanare/Sidor/default.aspx

Plastförpackning​​​​ar

 • Tomma livsmedelsförpackningar i plast, till exempel yoghurtbägare, smöraskar samt förpackningar för charkuterier, ost och färdigmat.
 • Tomma plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål.
 • Plastkassar, -påsar och -omslag.
 • Tomma plastflaskor, -kanistrar och -burkar, helst hopklämda, med korkar och lock separat.

Skölj eller torka vid behov ur de tomma förpackningarna. Förpackningarna är tillräckligt rena när de inte ger upphov till störande lukt.

Lossa korkar och lock. Det underlättar vidareförädling av förpackningarna.

Returkartong

Ja:

 • Wellpapp
 • Kartongförpackningar, t.ex. mjölk- och saftförpackningar
 • Kartongförpackningar för torra varor, t.ex. fling- och kexpaket
 • Papperspåsar, -kassar och säckar
 • Pizzalådor och äggförpackningar
 • Engångsserviser av kartong
 • Hobbykartonger och ritningar

Nej:

 • Smutsiga och osköljda förpackningar
 • Plastpåsar och styrox

Bioavfall

Matrester, frukt- och rotfrukters skal, kaffe- och te sump, hushållspapper, ris och gräs

 • Packa bioavfallet i papper eller annat förmultnande material

Papper

Allt papper som kommer genom postluckan, dagstidningar, tidskrifter, vita papperspåsar, reklampapper och kuvert. Inte papp!

Glas

I glasinsamlingen får du lägga:

 • glasflaskor och -burkar

Skölj ur smutsiga glasförpackningar med kallt vatten.
Avlägsna lock och korkar. Ringar kring flaskhalsen och etiketter behöver inte tas bort.

I glasinsamlingen får du inte lägga:

 • porslin och keramik
 • fönsterglas
 • spegelglas
 • bilrutor
 • värmebeständigt glas (ugnsformar, kaffekannor, dricksglas)
 • opalglas (exempelvis i vissa kosmetikaförpackningar)
 • kristall
 • glödlampor

Metall

I metallinsamlingen får läggas:

 • konserv- och dryckesburkar
 • aluminiumformar och -folie
 • metallock och -korkar
 • metallskal för värmeljus
 • tomma, torra målburkar
 • tomma aerosolburkar (som inte skvalpar eller fräser)

Inget el- och elektronikskrot!

 • HSY:s insamlingsbilar
 • HSY:s avfallsstationer
 • Små metallförpackningar till regioninsamlingen

Möbler, kläder och gamla saker

Användbara saker, möbler och kläder – till återvinningscentralen eller loppmarknader.
Kläder och skor till Frälsningsarmén och UFF:s uppsamlingsbehållare. Avhämtningstjänster: Återvinningscentralen och många loppmarknader.

För stora oanvändbara föremål har HRM ”Noutosortti”– tjänsten. Ytterligare information på HRM:s webbsidor.

Blandavfall

Blandavfall är avfall som inte kan återvinnas eller som inte går att samla in för återvinning.
Blandavfall är exempelvis:

 • engångsblöjor och dambindor
 • porslin
 • läder och gummi
 • dammsugarpåsar
 • glöd- och halogenlampor samt säkringar
 • produkter av PVC-plast
 • aska och cigarrettfimpar
 • plaster med aluminiumyta som kaffepaket och chipspåsar

Vad skall jag göra med problemavfall?

Problemavfall får inte kastas bland annat avfall.
Typiskt problemavfall är: batterier, små ackumulatorer, lysrör, ackumulatorer, spilloljor, mediciner, termometrar, målfärg, lim, lack och andra gifter.

För problemavfallet till HRM:s uppsamlingsplatser, som finns t.ex. på många servicestationer, eller till HRM:s insamlingsbilar. Mediciner kan föras till apoteket.

En fiffig hyresgäst undviker avfall!

 • köp bara det du behöver behov
 • byt engångsprodukter till hållbara produkter
 • reparera och förnya gammalt
 • gynna hållbara produkter som går att reparera
 • undvik onödiga förpackningar
 • gynna refill-förpackningar
 • använd giftfria produkter
 • gynna material som kan återanvändas
 • ta dina egna kassar med när du går på uppköp
 • använd inte plastpåsar i onödan