Andrahandsuthyrning

En studerande som har hyrt en bostad vid Majstranden kan temporärt hyra ut sin bostad till en utomstående studerande för sommarmånaderna (juni-augusti), eller under period av till studierna anknuten arbetspraktik/utbyte.

Ifall du skaffar dig en underhyresgäst, kom ihåg följande:

1. Som primär hyresgäst är du alltjämt ansvarig för hyres- och andra avgifter, för bostadens skick och andra skyldigheter enligt hyresavtalet. Dylika frågor sköter Fastighets Ab Arcada Nova med den primära hyresgästen.

2. Uthyrning av bostad till underhyresgäst utan Fastighets Ab Arcada Novas tillstånd kan medföra att hyresavtalet häves.

3. Bostaden eller ett rum får hyras ut för att utnyttjas av endast samma antal personer som framgår i det primära hyresavtalet (etta och kompisrum 1 person, parbostad två personer). Rum i kompisboende kan endast hyras ut till samma kön, det vill säga att ett rum i en kompisbostad för flickor kan hyras ut endast åt en flicka och ett rum i en kompisbostad för pojkar kan hyras ut endast åt en pojke.

4. För bostaden får debiteras endast den hyra som du själv betalar till Majstranden. För huvudhyresgästens egna möbler m.m. som underhyresgästen får använda kan du begära en särskild ersättning.

5. Gör alltid upp avtalet om vidareuthyrning skriftligt!

6. Meddela om vidareuthyrningen till Fastighets Ab Arcada Nova genom att sända ett exemplar av avtalet till kundservicen minimi en månad före hyresgästen flyttar in. Ifall hyrestiden omfattar andra än sommarmånaderna, bifoga intyg över arbetspraktik eller utbyte.

7. Om du får bostadstillägg, skall om underhyresgästen meddelas åt FPA. Stödet upphör för den tid, under vilken bostaden är uthyrd åt en utomstående.

8. Huvudhyresgästen ska informera magistraten om sin flytt. Besök www.maistraatti.fi för mer information.

För tilläggsinformation kontakta Fastighets Ab Arcada Nova via telefon 0207699400 eller e-post info@arcadanova.fi.

Du hittar en printbar version av ett underhyresavtalsbotten här.