Om oss

Trivsamt, konkurrenskraftigt och grönt studentbostadscampus

I november år 2004 inleddes byggarbetet för ett nytt kvarter bestående av 227 studentbostäder och ett utbildningsutrymme på det campus som skapats kring Yrkeshögskolan Arcada och yrkesinstitutet Prakticum i Arabiastranden i Helsingfors.  De första bostäderna var inflyttningsklara år 2006 och i slutet av år 2012 var följande studentbostäder på Majstranden klara och i dagens läge finns det över 500 studentbostäder på Majstranden. De nyaste studentbostäderna blev färdigbyggda på hösten 2014.

Majstrandens studentbostäder finns på Romgatan 5, Jan-Magnus Janssons plats 6 och på Byholmsgränden 3, 5 och 7.

Eftersom studentbostädernas ägare ställer höga miljökrav har målsättningen varit att skapa ett så kallat grönt campus. Det handlar utöver byggnadsteknik om att bygga ett välfungerande campus med korta avstånd mellan hemmet, studieplatsen och basservice. Ägarna vill även höja huvudstadsregionens attraktivitet som studieort genom att bygga och erbjuda studentbostäder med konkurrenskraftig hyresnivå.

Majstrandens ägare

Majstrandens studentbostäder består av fyra bolag:

  • Fastighets Ab Majstranden
  • Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors
  • Bostads Ab Majlunden
  • Fastighets Ab Majparken

Bostäderna i Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors ägs av Ab Gammelstadsvikens kulturstöd. De övriga ägs av Fastighets Ab Arcada NovaNylands Nation vid Helsingfors universitetSvenska Studenters BostadsstiftelseTekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. och Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.

I samband med studentbostäderna vid Byholmsgränden finns även 20 handikappbostäder för samkommunen Kårkulla samt kontorsutrymme för Kårkullas om­sorgsbyrå.  I bottenvåning vid Jan-Magnus Janssons plats finns Prakticums bilteknikutrymme som ägs av Samfundet Folkhälsan.

Fastighets Ab Arcada Nova administerar Majstranden

Fastighets Ab Arcada Nova, Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag, ansvarar för studentbostädernas disponentfunktioner (uthyrning, avtal) och fastighetsskötsel. Alla bostäder på Majstranden hyrs ut gemensamt och såväl hyresnivån som -villkoren är identiska.

Fastighets Ab Arcada Nova har fungerat som byggherre för byggprojek­ten. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab och som byggherrekonsult har Haahtela-rakennuttaminen Oy fungerat.