Bostadsansökan

Samtliga sökande som ansökt om bostad under ansökningstiden 8.3. – 19.4.2017,
erhåller beslut i slutet av juni – början av juli månad.