Ansökningstiden för våra bostäder har nu inletts

Ansökningstiden pågår till 18.4.2018 kl.16.00. Vi behandlar ansökningar efter att ansökningstiden upphört och meddelar samtliga sökande om vårt beslut i månadsskiftet juni-juli.

Bekanta dig med ansökningsprocessen under rubriken Sök bostad.